Terug naar Onze school

Geschiedenis

De Rank is ontstaan in 1879 en heeft al een hele geschiedenis achter zich. Het is vooral een verhaal van constant zoeken naar ruimte en het optrekken en vergroten van gebouwen.
Wij beginnen ons verhaal in 1973. In dat jaar werd de  turnzaal in gebruik genomen. Nieuwe kleuterklassen kwamen er in 1988.
In 1993 werd De Rank een gemengde school. Op 20 april van dat jaar kreeg de school ook haar huidige naam en werden er wijnstokken geplant aan de schoolpoort. Op 1 september 1993 werden 2 nieuwe klassen ‘bewoond’.
Door de aantrekkingskracht van de school moest naar nog meer nieuwe ruimte uitgekeken worden. In 1995 konden we in een voormalig handelshuis drie klassen voor onze eersteklassers inrichten: het werd ‘Het Rankje’. De kleuterschool en de lagere school kregen vanaf dan een afzonderlijke directie.
In 1998 werd een nieuwbouw in gebruik genomen met 4 klassen voor de lagere school, 2 kleuterklassen, sanitair, een eetzaal en een volledig ingerichte keuken.
In 2000 werd een huis aangekocht dat rechts naast de school staat, ondertussen bekend als het “Axenhuis”. Dit huis werd verbouwd. Er kwam onder meer een nieuwe, overdekte speelplaats.
Je ziet, De Rank kende in het laaste deel van de vorige eeuw een heel snelle groei.
Momenteel (2015-2016) zijn er 6 kleuterklassen en 12 klassen in de lagere school met alles samen ongeveer 340 Rankers en een 30-tal personeelsleden. We houden onze klassen zoveel mogelijk klein en zorgen voor een maximaal pedagogisch comfort.