Onze school

Ga naar : personeel, schoolbestuur, ouderraad, dynamo7 of clb.

Gegevens

Naam : De Rank
Adres : Aarschotsesteenweg 172
3111 Wezemaal
Telefoon : 016 58 20 68
e-mail : info@derank.be
website : www.derank.be

Personeel

Zie Rankteam.

naar boven

Schoolbestuur

Van alle mensen en organen die De Rank maken wat ze is (kinderen, ouders, directies, leerkrachten, ouderraad, schoolraad) is het schoolbestuur wellicht het minst gekende. Daarom een korte kennismaking.

Het schoolbestuur (of ‘raad van bestuur’) is de instantie die het onderwijs in een lokale gemeenschap organiseert en mogelijk maakt. Hoofdtaken van het schoolbestuur zijn, kernachtig samengevat: beslissingen nemen, opvolgen en stimuleren. In nauw overleg met de directie zet het schoolbestuur de bakens uit voor het schoolleven en De Rank.
Wat volgen wij concreet op? De open, christelijk geïnspireerde identiteit; de sterke, hedendaagse pedagogische werking; de aanwerving, ondersteuning en evaluatie van directies en leerkrachten; de organisatie van het onderwijs en de schooladministratie; juridische aspecten; het financieel en materieel beleid – onnodig te zeggen dat dit laatste de voorbije jaren heel wat aandacht heeft opgeëist. Het dynamisme en de groei van de afgelopen jaren heeft het beleid van De Rank er niet eenvoudiger op gemaakt.

De huidige ploeg bestaat uit: Lies Van Rompaey, Hilde Helsen, Lus Capelle, Karel Heyndrickx, Marijke Machiels, Jan Renders en Jan Van Outrive. De voorzitter is Karel Heyndrickx. Wij proberen samen met het team van directie en leerkrachten De Rank sterk te maken en te houden.

naar boven

Ouderraad

De Rank kan rekenen op de steun van een uitgebreide en actieve ouderraad. Iedereen kan lid worden: de ouderraad organiseert geen verkiezingen. Er zijn een achttal vergaderingen per jaar.

Het kan evenwel zijn dat je niet direct van vergaderen houdt, maar eerder praktisch aangelegd bent en af en toe een handje wil helpen. Jouw hulp is dan welkom in een werkgroep.

Hoe meer mensen willen meedoen en zich dienstbaar opstellen, hoe meer kansen onze kinderen krijgen om op te groeien in een open en sfeervolle school.

De ouderraad heeft een eigen website : http://www.ouderraadderank.be.

 

naar boven

Dynamo7

Dit is onze scholengemeenschap. Meer informatie kan u vinden op de website.

naar boven

CLB-gezondheidszorg

Onze school werkt samen met het C.L.B. van Haacht.
Ieder kind heeft recht op C.L.B. – begeleiding. Elke C.L.B. -bemiddeling is gratis.
De samenwerking met het C.L.B. omvat:

  • Begeleiding en advies van kleuters met ontwikkelingsachterstand.
  • Begeleiden en advies van kinderen met ontwikkelingsachterstand in de lagere school.
  • Studieadvies voor zesdeklassers.

 

Vestiging Keerbergen

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

tel: 015 50 93 20

fax: 015 50 93 21

haacht@clb-net.be

 

C.L.B.-medewerker in De Rank: Christel Van de Wijngaert
Contact: christel.vandenwijngaert@clbhaacht.be of via bovenstaande telefoonnummers.

Wij zijn aangesloten bij het gezondheidscentrum van Haacht.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De equipe medisch schooltoezicht is dagelijks telefonisch te bereiken.   De Schoolarts, dolkter Appelmans, is te bezoeken na persoonlijke afspraak.  Ouders hebben het recht zich te verzetten tegen de arts.  In dat geval dienen ze binnen de 15 dagen met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de equipe medisch schooltoezicht:

Gezondheidscentrum Keerbergen

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

tel: 015 50 93 20

fax: 015 50 93 21

haacht@clb-net.be

Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts contacteren die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.

naar boven

Geschiedenis

De Rank is ontstaan in 1879 en heeft al een hele geschiedenis achter zich. Het is vooral een verhaal van constant zoeken naar ruimte en het optrekken en vergroten van gebouwen. Wij beginnen ons verhaal in 1973. In dat jaar werd de  turnzaal in gebruik genomen. Nieuwe kleuterklassen kwamen er in 1988. In 1993 werd De Rank …

Klasfoto’s

Kleuterschool K1A K1B K2A K2B K3A K3B Lagere school L1A L1B L2A L2B L3A L3B L4A L4B L5A L5B L6A L6B

Rankteam

Hier krijg je een overzicht van alle leden van het Rankteam :   Directie Algemeen directeur : Aicha Al Merrouni mail : directie.aicha@derank.be   Beleidsondersteuner : Inge Storms mail : inge.storms@derank.be Beleidsondersteuner : Ina Van Utterbeeck mail : ina.vanutterbeeck@derank.be Kleuterklassen K1 : Jules en Rikkie   Juf Katrien mail: katrien.helsen@derank.be Juf Anneke mail: anneke.serre@derank.be K2 …