Terug naar Zorg

Lezen

– Technisch lezen (AVI lezen): Klik op info lezen voor meer uitleg (PDF).

Vorig schooljaar zijn we in het 1e leerjaar gestart met leestesten volgens een nieuwe AVIprocedure. Hiermee willen we de vernieuwde kijk op leesonderwijs vorm geven in onze school.
Niet het leesniveau, maar het leesplezier primeert!

Als eerste stap wordt er een gezamenlijke leestest afgenomen bij alle leerlingen. Deze wordt in stilte gemaakt in hun vertrouwde klasomgeving. Bovendien is er naar de leerlingen toe geen expliciete tijdsdruk. Voor leerlingen die zwakker scoren bij de klassikale test volgt een individueel testgedeelte om de moeilijkheden verder in kaart te brengen. Dit gebeurt door de zorgcoördinator.

Leerlingen die het leesniveau behalen dat verwacht wordt gezien hun leeftijd zullen in principe niet meer doorgetoetst worden, zoals het wel gebeurde volgens de oude AVIprocedure. Vooral voor leerlingen bij wie het leesproces moeizamer verloopt, fungeert het AVI-niveau als leidraad om op het gepast niveau te oefenen.

De klassieke indeling in 9 niveaus, zal stilaan verdwijnen. Ook in bibliotheken zal je meer en meer de nieuwe indeling in 12 niveaus ontdekken. Dit betekent niet dat alle boekjes met het oude AVI-niveau vervangen moeten worden. Hieronder zien jullie een omzettingstabel die jullie kan helpen om oudere leesboekjes en de nieuwe AVI-procedures op elkaar af te stemmen.

Durf dit AVI-niveau ook loslaten! Laat je kind zelf mee bepalen wat hij/zij wil lezen. Dit motiveert om te lezen, zelfs wanneer de tekst hier en daar nog moeilijk is.

AVI nieuw AVI oud Leerjaar
AVI-start (S3) 1 1
AVI-M3 1-2 1
AVI-E3 2-3 1
AVI-M4 3-4-5 2
AVI-E4 4-5-6 2
AVI-M5 5-6 2-3
AVI-E5 6-7-8 3
AVI-M6 7-8-9 4
AVI-E6 8-9 4
AVI-M7 8-9->9 4
AVI-E7 >9 4-5
AVI-Plus >9 5