Terug naar Zorg

Kangoeroewerking

 

Doelgroep

 • Leerlingen met een leervoorsprong
 • Hoogbegaafde leerlingen (TIQ>130)

Doelen van de kangoeroewerking

 • Leerlingen worden cognitief uitgedaagd in de zone van naaste ontwikkeling.
 • Leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig en planmatig te werken aan eigen contractwerk.
 • Leerlingen kunnen hun sociaal-emotionele vaardigheden vergroten binnen een groep van ontwikkelingsgelijken, o.a.
  • filosoferen
  • omgaan met falen
  • verwoorden van de eigen gevoelens

Inhoud van de kangoeroewerking

 • Kangoeroecontract:
  Bepaalde leerstofdelen wiskunde worden beperkt of weggelaten. In de plaats hiervan krijgen de leerlingen uitdagend differentiatiemateriaal. Dit is dus geen aanvullend aanbod, maar eerder ter vervanging van leerstof die reeds gekend is. Dit kangoeroecontract is geenszins vrijblijvend, vandaar ook de benaming ‘contract’. Het weglaten van de leerstof wordt gebaseerd op pre-toetsen.
 • Kangoeroeklas:
  In deze klas komen de leerlingen met een algemene leervoorsprong (wiskunde + taal) terecht. Het bevorderen van zelfstandig en planmatig werken, en het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden staan centraal. Door samen te praten, te filosoferen en via projectwerking worden de leerlingen bovendien uitgedaagd coöperatief te werken met gelijkgestemden. Deze werking stimuleert het zelfstandig werken aan het kangoeroecontract, het leren omgaan met falen, en het correct verwoorden van hun gedachten.
 • Goede opvolging en evaluatie zijn van belang -> vermelding op het rapport.