Terug naar Pedagogisch

Zorg

We willen een zorgbrede school zijn, met oog voor elke Ranker, groot en klein.

Net zoals we onze kinderen willen laten bloeien, trachten we onze website te laten groeien.

Wil je weten hoe we op basiszorg voor elke kind mikken? Kom dan meer te weten door hiernaast (links) onder “Zorg” op een onderwerp te klikken… Vind je niet alle info door op de website te gluren, aarzel dan niet om juf Jane een mailtje te sturen:

Jane.alaerts@gmail.com

(Jane is elke dag aanwezig op school, behalve op vrijdag.)

Kangoeroewerking

  Doelgroep Leerlingen met een leervoorsprong Hoogbegaafde leerlingen (TIQ>130) Doelen van de kangoeroewerking Leerlingen worden cognitief uitgedaagd in de zone van naaste ontwikkeling. Leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig en planmatig te werken aan eigen contractwerk. Leerlingen kunnen hun sociaal-emotionele vaardigheden vergroten binnen een groep van ontwikkelingsgelijken, o.a. filosoferen omgaan met falen verwoorden van de eigen gevoelens …

Lezen

– Technisch lezen (AVI lezen): Klik op info lezen voor meer uitleg (PDF). Vorig schooljaar zijn we in het 1e leerjaar gestart met leestesten volgens een nieuwe AVIprocedure. Hiermee willen we de vernieuwde kijk op leesonderwijs vorm geven in onze school. Niet het leesniveau, maar het leesplezier primeert! Als eerste stap wordt er een gezamenlijke leestest afgenomen …

Zorgvisie

De Rank wil een zorgbrede school zijn met aandacht voor en appreciatie van elke leerling met zijn persoonlijke kwaliteiten. Elk kind moet de kans krijgen zichzelf te zijn. Diversiteit zien we dan ook als meerwaarde voor onze school. We trachten leerlingen op de meest optimale wijze te begeleiden in hun persoonlijke groei, op hun eigen …