Terug naar Pedagogisch

Oudercontacten

Een eerste ontmoeting tussen de ouders en de leerkracht(en) van hun kind(eren) vindt plaats begin september. Tijdens deze info-avond word je geïnformeerd over de leerinhouden, de werking van de klas, de afspraken enz… Een eerste deel gaat door in de grote zaal. Het tweede deel vindt plaats in de verschillende klassen. Na deze uiteenzetting is er de mogelijkheid om nog een gezellige babbel te slaan met de andere ouders en/of de klasleerkracht.

Lagere school
Gedurende het schooljaar vinden er 3 contactavonden plaats.

Half november is er de mogelijkheid om de klasleerkracht van uw kind individueel te ontmoeten. Je krijgt dan een antwoord op al uw vragen betreffende uw kind. Het welbevinden, de betrokkenheid, de resultaten, de vorderingen,… worden besproken.

Een laatste individueel contact is mogelijk half juni .

Kleuterschool
Ook in de kleuterschool kan je tijdens het schooljaar terecht voor oudercontacten. Begin januari is alvast een vaste afspraak.Begin juni staat het laatste oudercontact op het programma.

Natuurlijk kan je gedurende het schooljaar steeds bij de klasleerkracht terecht met uw vragen.

De preciese data van deze oudercontacten vind je op onze kalender van zodra ze bekend zijn. Kijk hiervoor bovenaan in de navigatie bij “Kalender”.