Terug naar Pedagogisch

C.L.B.

C.L.B. (Centrum voor leerlingbegeleiding)
Onze school werkt samen met het C.L.B. van Haacht.
Ieder kind heeft recht op C.L.B. – begeleiding. Elke C.L.B. -bemiddeling is gratis.
De samenwerking met het C.L.B. omvat:

  • Begeleiding en advies van kleuters met ontwikkelingsachterstand.
  • Begeleiden en advies van kinderen met ontwikkelingsachterstand in de lagere school.
  • Studieadvies voor zesdeklassers.

 

Vestiging Keerbergen

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

tel: 015 50 93 20

fax: 015 50 93 21

haacht@clb-net.be

 

C.L.B.-medewerker in De Rank: Christel Van de Wijngaert
Contact: christel.vandenwijngaert@clbhaacht.be of via bovenstaande telefoonnummers.

Wij zijn aangesloten bij het gezondheidscentrum van Haacht.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De equipe medisch schooltoezicht is dagelijks telefonisch te bereiken.   De Schoolarts, dokter Appelmans, is te bezoeken na persoonlijke afspraak.  Ouders hebben het recht zich te verzetten tegen de arts.  In dat geval dienen ze binnen de 15 dagen met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de equipe medisch schooltoezicht:

Gezondheidscentrum Keerbergen

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

tel: 015 50 93 20

fax: 015 50 93 21

haacht@clb-net.be

Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts contacteren die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.