Terug naar Informatie

Inschrijven

Tijdens het schooljaar

Je kan elke werkdag van het schooljaar op de school terecht om je kind(eren) te laten inschrijven.
Je kan vooraf eventueel telefonisch een afspraak maken op het nummer 016 58 20 68 of door een mailtje te sturen naar directie.vera@derank.be .

Wanneer inschrijven?

Vanaf 1 september 2012 zijn alle basisscholen wettelijk verplicht hun inschrijvingsperiode te reglementeren. Alle basisscholen van Groot-Rotselaar hebben samen beslist om inschrijvingsperiodes vast te leggen .Dit betekent dat broers en zussen telkens tussen 20 september en 20 oktober ingeschreven kunnen worden voor het volgende schooljaar.  Nadien start vanaf de eerste schooldag van maart  de vrije inschrijvingsperiode.

Iedere basisschool moet ook bepalen hoeveel leerlingen worden toegelaten in de school (capaciteit). De capacitiet voor De Rank: Kleuterschool: 188 kleuters – lagere school: 312 leerlingen. De maximumcapaciteit mag niet overschreden worden. Daarom is het belangrijk uw kind tijdig in te schrijven.

Welke documenten meebrengen ?
Bij de inschrijving moet je een document voorleggen waarop het rijksregisternummer staat.
Voor kinderen van vreemde nationaliteit is een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig.

 

Kleuters
Kleuters mogen naar school komen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Het hele schooljaar voordien kunnen ze al ingeschreven worden. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Instapdata zijn steeds de dag na de grote vakantie, de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
Voor kleuters moet je schriftelijk bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 wordt. Dat betekent dat een kind dat een jaartje langer in de kleuterklas zit, ook leerplichtig is.

6-jarigen mogen pas starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs als ze het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool. Dit betekent dat je kind, in het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt, minstens 250 halve dagen aanwezig moet  geweest zijn.

Een jaar minder of meer?
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen, of een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het C.L.B.

De leerlingengroep
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.

Inschrijfprocedure

De inschrijfprocedure wordt momenteel herbekeken en komt binnenkort online, op deze pagina. Hieronder geven we al enkele belangrijke data mee die je ook in onze kalender kan terugvinden. Opendeurdag donderdag 29 augustus van 18u tot 19u30 Infomomenten woensdag 18 september van 9u tot 10u woensdag 12 februari van 9u tot 10u woensdag 29 april van …

Instapdagen en openkijkmomenten

Schooljaar 2017-2018 Instapdag op Openkijkmoment op maandag, 6 november 2017 vrijdag, 20 oktober 2017 van 9.00 tot 9.30u maandag, 8 januari 2018 vrijdag, 15 december 2017 van 9.00 tot 9.30u donderdag, 1 februari 2018 vrijdag, 26 januari 2018 van 9.00 tot 9.30u maandag, 19 februari 2018 vrijdag, 26 januari 2018 van 9.00 tot 9.30u maandag, 16 april 2018 vrijdag, …