Terug naar Algemeen

Opvang

Download hier de “Nieuwsbrief gemelde opvang Rank” (pdf, 309 Kb, september 2016).

Omwille van organisatorische en administratieve redenen wordt de buitenschoolse kinderopvang opgesplitst in de gemelde kinderopvang (onder verantwoordelijkheid van de school) en de gewone buitenschoolse kinderopvang (onder verantwoordelijkheid van Stekelbees). In de praktijk vormt dit geen verschil voor ouders en kinderen.

Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees

De buitenschoolse kinderopvang in De Rank wordt in samenwerking met de gemeente en onder toezicht van Kind&Gezin georganiseerd door Landelijke Kinderopvang, Stekelbees :
– voor-en na schooltijd
– op woensdagnamiddagen
– op snipperdagen
– tijdens schoolvakanties (opvang gaat dan door in de Bergstraat en in De Rank)

Alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar worden opgevangen door een enthousiast team van 4 opgeleide kinderbegeleid(st)ers en 2 coördinatoren, Lieve Drees en Petra Dillaerts.

De naschoolse opvang “Stekelbees” is ondergebracht in het Rankje aan de overzijde van de school (Aarschotsesteenweg nr 185). Het gelijkvloers wordt hiervoor ter beschikking gesteld.
De kinderen kunnen hun vrije tijd op een leuke manier doorbrengen in de verschillende speelhoeken of in de afgesloten buitenruimte. Op woensdagnamiddagen en op snipperdagen bieden de kinderbegeleid(st)ers een gevarieerd en creatief activiteitenprogramma aan.
Op woensdagmiddag eten de kinderen samen hun lunchpakket op.
Stekelbees voorziet naschools een koek- en drankmoment. De kinderen kunnen tegen betaling (wordt verrekend op de maandelijkse factuur) een koekje en/of drankje van de opvang bekomen. Ouders kunnen uiteraard – indien zij dit wensen – zelf een koekje en/of drankje meegeven.
Alle ingeschreven kinderen zijn tijdens hun verblijf in de opvang en tijdens uitstapjes verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
De kinderen dienen vanaf de eerste stekelbeesdag ingeschreven te zijn. Voor een rondleiding en wat meer uitleg kan u tijdens de opvanguren steeds terecht bij één van de begeleid(st)ers.
Na de voorschoolse opvang en vóór de naschoolse opvang steken de kinderen – onder deskundige begeleiding – de straat over.

Gemelde opvang

Enkel kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar van de lagere school  worden naschools tussen 16.10 en 17.10 (op ma, di en do) opgevangen in de gemelde opvang. Indien er op vrijdag erg veel kinderen moeten opgevangen worden door Stekelbees, is er ook gemelde opvang op vrijdag van 15.25 tot 16.25. Alle kleuters en de kinderen van het 1e en 2e leerjaar worden naschools altijd onmiddellijk opgevangen door Stekelbees (vanaf 16.10 op ma, di en do, vanaf 12.00 op woensdag en  vanaf 15.25 op vrijdag).

Op woensdagnamiddag is er geen gemelde opvang. Dan worden alle kinderen onmiddellijk opgevangen door Stekelbees.

De gemelde opvang vindt plaats in de school zelf waar de kinderen ofwel bij mooi weer buiten kunnen spelen op de  speelplaats van de lagere school ofwel binnen opgevangen worden en eventueel al hun huiswerk kunnen maken. Om 17.10 wordt de opvang verder verzorgd door Stekelbees. Op vrijdag is dit om 16.25.  Alle kinderen verplaatsen zich onder begeleiding naar de stekelbeeslokalen aan de overkant van de straat.

Na 8.25 en vóór 16.10 (12.00 op woensdag en 15.25 op vrijdag) gebeurt het toezicht door de leerkrachten op de speelplaatsen.

Zowel voor de gemelde kinderopvang als voor Stekelbees dienen de kinderen ingeschreven te worden. Voor meer informatie kan je steeds terecht in de school en bij Stekelbees.
Nog info nodig?

– Contacteer de begeleid(sters) tijdens de opvanguren in de stekelbeeslokalen of bel 016 58 07 38.
– Contacteer de coördinatoren tijdens de kantooruren op 016 44 79 18 of via LKrotselaar@kvlv.be
– Contacteer de school