De Goede Week door de bril van de eersteklassers!

Gisteren (Witte Donderdag) werd via verschillende media verspreid dat het merendeel van de mensen niet meer weet waar Pasen om draait. Maar dat was dan toch buiten onze eersteklassers gerekend!

Eerst leerden ze het passieverhaal kennen of het verhaal van Palmzondag  waarbij Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezeltje.Een nieuw, groen palmtakje aan het kruisbeeld herinnert ons aan die gebeurtenis. Op witte donderdag zou Jezus het laatste avondmaal vieren met zijn vrienden, de apostelen. Omdat het gebruikelijk was in die tijd, wasten de mensen de voeten voor ze aan tafel gingen. Omdat de apostelen er niet aan dachten de vermoeide voeten van Jezus te wassen, bond Hij zelf een schort voor en waste de voeten van zijn leerlingen.

Daarna nam Hij het brood, sprak er het dankgebed over uit, brak het in stukken en gaf ieder zijn deel.

‘NEEM EN EET HIERVAN WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT’

Daarna nam Jezus de wijn:

‘DRINK HIER ALLEMAAL UIT WANT DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR JULLIE VERGOTEN WORDT.’          

‘ ZOALS WIJ HIER SAMEN AAN TAFEL ZITTEN EN BROOD EN WIJN DELEN, ZO HOREN WIJ VOOR ALTIJD ALS VRIENDEN BIJ ELKAAR! BLIJF DIT DOEN OM AAN MIJ TE DENKEN!’

Daarna trok Jezus naar een tuin, vol met olijfbomen. Hij ging er bidden tot God.

Op Goede Vrijdag werd Jezus aan het kruis genageld. Hij werd begraven in een grot in de tuin van een vriend.

Op Stille Zaterdag werd het stil. Vele mensen weenden om Jezus’ dood.

Op Paaszondag wilden enkele vrouwen het lichaam van Jezus gaan zalven maar het graf van Jezus was leeg. Twee engelen vertelden dat Jezus was verrezen!

 

Zalig Paasfeest voor iedereen!

En … Veel paaseitjes gewenst (teken van nieuw leven!)